Slovenski inštitut za standardizacijo se predstavi!

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je neodvisen nacionalni organ za standarde, ki spodbuja rast slovenskega gospodarstva ter zastopa slovenske interese kot enakopravni del sistema evropske in mednarodne standardizacije. Med glavnimi nalogami SIST je, poleg zagotavljanja standardizacijskih dokumentov, tudi spodbujanje aktivnega sodelovanja podjetij v postopkih standardizacije ter krepitev ozaveščenosti podjetij in drugih deležnikov o koristih standardizacije.

Standardi so temelj urejenega, varnega in prijaznega sveta okoli nas. Stvari, ki nas obkrožajo, in dogodki, ki nas spremljajo, nastajajo na podlagi dogovorov različnih deležnikov – na osnovi znanja vrhunskih strokovnjakov tehničnih in družbenih področij, gospodarskih, razvojnih in izobraževalnih organizacij, zakonodajalcev, organov nadzora in civilnih združenj. Ta široka paleta znanja in izkušenj je zbrana v dokumentih, imenovanih standardi. In čeprav so standardi mnogokrat nevidni, so še kako prisotni in nujni: na otroškem igrišču ali v prometu zagotavljajo varnost, v izobraževanju, pri gradnji, v zdravstvu in živilski industriji določajo zahteve za ustreznost izdelkov in postopkov, ter nenazadnje pri kozmetičarki ali frizerju zagotavljajo varne in kakovostne storitve.

Ta dogodek organiziramo z namenom, da bi širšo javnost informirali in ozavestili o pomembnosti sodelovanja pri razvoju mednarodnih in evropskih standardov, o njihovi prednosti uporabe, s primeri dobre prakse pa želimo pokazati, kako lahko sodelovanje pri razvoju standardov in uporaba slednjih pozitivno vplivata na poslovanje podjetij.